Prohlášení Ministerstva financí – Národního kontaktního místa o EHP (Evropském hospodářském prostoru) a NF (Norských fondech), kterým reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice.

MFČR

NF a EHPProjekt na informování veřejnosti o tom co je a jak funguje CCS (Carbon Capture & Storage)

S finanční podporou Norských fondů odstartovala Masarykova univerzita (konkrétně Ústav geologických věd a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií) projekt s názvem ShaKE - CCS - Sharing Knowledge and Experience. Cílem tohoto projektu bude obecně představit laické i odborné veřejnosti technologii zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) a její návaznost na globální klimatické problémy a jejich potenciální řešení. Projekt také zároveň zprostředkovává zkušenosti ze zemí, které již technologii CCS uvedly do praxe. Ačkoliv legislativa ČR s tímto řešením zatím nepočítá, považujeme za významné seznámit veřejnost s důvody, proč se o tuto technologii zajímat, a představit jak klady, tak i zápory jejího využití. Česká veřejnost velmi citlivě vnímá jakékoliv zásahy do krajiny, často ovšem při debatách - a to nejen o klimatických změnách - nedisponuje dostatkem objektivních informací. Z tohoto důvodu si klademe za cíl tyto informace srozumitelnou formou zprostředkovat a poskytnout. V rámci projektu jsou připraveny přednášky jak pro ZŠ a SŠ a pro studenty Masarykovy univerzity (včetně Univerzity třetího věku), tak i pro širokou veřejnost, ústavní činitelé různých působností a zastupitelské orgány v oblastech, které potenciálně mohou v budoucnosti plánovat využití této technologie. V neposlední řadě se v průběhu projektu uskuteční také interaktivní výstavy pro všechny věkové kategorie.

Zemekoule small