Na začátku června se tři členové řešitelského týmu vydali na služební cestu do Spojených států amerických. Hlavním cílem cesty byla mezinárodní konference o zachytávání a ukládání uhlíku v Eastonu ve státě Massachusetts a návštěva odborných pracovišť v Austinu v Texasu.

Konference s názvem „Carbon Capture, Utilization & Storage“ probíhala v rozlehlém areálu univerzity Stonehill, která byla založena v roce 1948 a nachází se přibližně 35 km jižně od Bostonu. Členové řešitelského týmu se zúčastnili řady zajímavých přednášek, ke zhlédnutí bylo také množství tematických posterů a velmi přínosné byly diskuze se špičkovými odborníky z celého světa.

Po týdenním pobytu na půdě univerzity Stonehill následoval přesun do Austinu v Texasu, kde byla na programu návštěva několika institucí a specializovaných pracovišť spadajících pod texaskou univerzitu (The University of Texas at Austin).

Jako první jsme navštívili odborné pracoviště Pickle Research Campus a výzkumnou skupinu Susan Hovorka (Bureau of Economic Geology), kde jsme se seznámili s problematikou týkající se technologie zachycování a ukládání uhlíku neboli Carbon Capture and Storage (CCS). Následovala ukázka pilotního experimentu zachycování a separace oxidu uhličitého - CO2. Geologická část naší výpravy se vydala ještě na prohlídku skladu vrtných jader, který překvapil svými obrovskými prostorami a množstvím uschovaných jader.

V dalších dnech proběhlo setkání s výzkumnými skupinami Sanjay Srinivasan (Chemical and Petroleum Engineering) a Gary T. Rochelle (Department of Chemical Engineering). V podobě prezentací nám představili činnosti jednotlivých oddělení a vlastní výzkumy.

Sanjay Srinivasan research group je technicky zaměřená výzkumná skupina zabývající se otázkami spojenými s geologickým ukládáním CO2 a vývojem technologií pro zefektivnění těžby ropy. Členové týmu vytvářejí modely podzemních rezervoárů, simulují šíření CO2 po jeho injektáži do podloží a studují základní mechanismy pohybu kapalných médií pórovým prostředí hornin.

Výzkumná skupina pod vedením profesora Garyho T. Rochella zase vyvíjí novou technologii pro separaci a zachycování CO2. Tato technologie by mohla být využívána při odstraňování CO2 z emisí uhelných elektráren. Všichni pracovníci byli velmi vstřícní, ochotní se podělit o své zkušenosti a trpělivě odpovídali na veškeré dotazy. Zpestřením byla prohlídka laboratoří vybavených moderními přístroji a ukázka výzkumných experimentů.

Program ve Spojených státech amerických zakončila exkurze na Parish Carbon Capture Project ve městě Thompsons nedaleko Houstonu. V rámci tohoto projektu se staví zařízení, které bude zachycovat CO2 produkovaný uhelnou elektrárnou. Zachycený plyn se bude transportovat potrubím do oblasti Jackson County, kde se bude využívat k intenzifikaci těžby ropy.