V posledním březnovém týdnu se část členů našeho řešitelského týmu vydala na služební cestu do Norska. Cílem cesty bylo jednak se blíže seznámit s našim norským partnerem z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) a také navštívit trondheimské sídlo norské energetické společnosti Statoil, největší nezávislou výzkumnou organizaci ve Skandinávii – SINTEF, enviromentální společnost ZERO v Oslu a Univerzitu v Oslu (Fakultu matematiky a přírodních věd – katedru geověd).

První zastávkou na naší cestě bylo sídlo norské energetické společnosti Statoil v Trondheimu, které se nachází v krásném prostředí při pobřeží fjordu. Odborníci ze Statoilu nás během několika hodin seznámili s problematikou jejich nejdéle fungujícího úložiště CO2 ve slaném akviferu Sleipner, s mladším úložištěm Snøhvitem, a také s technologickým centrem Mongstad. Prezentovali nám svůj názor a pohled na klimatické změny a také výhody a nevýhody spojené s provozem úložišť CO2, se kterými se v průběhu musel a musí Statoil jako největší průkopník této technologie potýkat. Po informačně náročném, ale přínosném odpoledni se každá část naší výpravy rozhodla pro jinou formu strávení svého volného času. Zatímco geologická část týmu ryze dámského složení, dala přednost přírodním krásám a vydala se na dvouhodinovou procházku kolem fjordu zpátky do Trondheimu, pánská část z fakulty sociálních studií se vydala na kulturní obhlídku města.

Další den jsme měli na programu návštěvu výzkumné společnosti SINTEF, kde jsme se setkali s Janou P. Jakobsen. Ta nám představila oblasti činnosti jejich výzkumného centra a také svůj vlastní výzkum a práci, která se zabývá dynamickým modelem úložiště CO2. Tento model zohledňuje všechny části, které do úložiště CO2 patří a můžou tak ovlivňovat jeho budoucí ekonomickou životnost.

Poslední zastávka v Trondheimu byla návštěva naši partnerské univerzity NTNU, kde jsme se setkali s garantem této organizace profesorem Olavem Bollandem. Představil nám jednak univerzitu a její činnost, a také energetickou situaci Norska a další norské projekty spojené s ukládáním CO2.

Po několika hodinách strávených na letišti větší část naši skupiny konečně docestovala do bílého Osla (a to by si člověk pomyslel, že musí být na severu na sníh zvyklí :)). V Oslu jsme navštívili norskou enviromentální organizaci ZERO (the Zero Emissions Resource Organisation), jejímž hlavním cílem je omezit změnu klimatu pomocí politických strategií a technologických řešeních. Oblastmi jejich činnosti je snížení obsahu CO2 uvolňovaného do ovzduší, obnovitelná energie (hlavně větrná) a nové pohonné látky jako vodíkový pohon a biopaliva.

Naši cestu v Norsku jsme zakončili schůzkou s kolegy z University v Oslu z katedry geologie, kde jsme konzultovali činnosti v rámci projektu, technologii CCS a naši případnou spolupráci v budoucnu.