Pět členů řešitelského týmu projektu z MU se zúčastnilo 8. ročníku odborné konference v Trondheimu, která je zaměřena na zachycování, transport a ukládání CO2 (TCC-8). Konference se konala ve dnech 16. - 18. 6. 2015 na půdě Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, kterou už v rámci březnové služební cesty navštívila část našeho týmu. Mezi organizátory červnové konference patří jednak zmiňovaná NTNU, ale také nezávislá výzkumná organizace SINTEF, s jejíž činností jsme také byli v březnu obeznámeni. 

První společný blok konference byl zaměřen všeobecně na změnu klimatu, dále na konkrétnější případy související s norskou strategií vývoje technologie CCS, a také na pozici Evropy a její aktivity v rámci CCS. Následovala více technická část konference, která byla rozdělena do šesti paralelních sekcí, z nichž každá byla zaměřena na jinou problematiku. Pro naši zástupkyni za fakultu sociálních studií byla asi nejvíce přínosná část o komunikaci s veřejností, kde byly zmíněny například zkušenosti z Německa. Geologická část projektového týmu se pak rozdělila a jednotliví zástupci se zúčastnili sekcí zaměřených spíše na geologickou část přednášek, případně přednášek spojených s konkrétními technologiemi CCS. Informačně zajímavá byla sekce zabývající se technologií EOR (enhanced oil recovery tedy intenzifikace těžby ropy), kde byl zmíněn příklad z Číny. Technologie EOR by mohla být potenciálně využívaná v České republice, proto byly informace z této oblasti pro náš tým velmi přínosné. Další zajímavé sekce se pak zaměřily například na geofyzikální monitoring úložišť CO2, integritu ukládacích míst nebo na využití CCS v energeticky náročném průmyslu.

Na závěr je možné konstatovat, že účast na odborné konferenci TCCS-8 přinesla našemu řešitelskému týmu řadu nových a velmi cenných odborných poznatků k problematice CCS, které budeme využívat mimo jiné v rámci následných vzdělávacích aktivit hlavního projektu CZ08. V neposlední řadě došlo také k zintezivnění bilaterální spolupráce s partnerskou organizací NTNU.