Ve dnech 16. - 17. dubna proběhl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity intenzivní dvoudenní kurz na téma globálních klimatických změn a technologii zachytávání a ukládání CO(CCS) jako možného řešení.

V průběhu kurzu se celkem 48 studentů ze všech fakult Masarykovy univerzity seznámilo s koloběhem uhlíku a souvisejícími přírodními jevy, možnou rolí technologie CCS v rámci energetických a environmentálních politik Evropské unie a citlivostí souvisejících témat pro lokální komunity. V kurzu, který připravili vyučující z Přírodovědecké fakulty i Fakulty sociálních studií, vystoupil s blokem přednášek také pan Olav Bolland z Norské technické univerzity v Trondheimu a seznámil studenty s norskou zkušeností s technologií CCS.