V pátek 9. října 2015 proběhl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity workshop s názvem Zachycování a ukládání CO2: Řešení globálních klimatických změn?

Workshop byl zaměřen na dynamiku tvorby názoru. Jeho cílem bylo v praxi demonstrovat komplexitu názorů vyjadřující se k určité problematice a složitost procesu zvažování těchto názorů během formulace konkrétního postoje.

Studenti byli rozděleni do šesti skupin. V dopoledním bloku byla každá skupina postupně konfrontována s pohledem na problematiku optikou jednotlivých opinion leaderů. V roli opinion leaderů vystupovali Susan D. Hovorka (University of Texas at Austin), Olav Bolland (Norwegian University of Science and Technology), Lubomír Mazouch (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Filip Hájek (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Kolejka (Česká geologická služba), Pavla Filipská (Masarykova univerzita) a Veronika Zapletalová (Masarykova univerzita). Po konzultacích se všemi opinion leadery zpracovaly studentské skupiny svůj týmový postoj k problematice. Ten pak byl prezentován v rámci odpoledního programu. V prezentacích se studenti zaměřili zejména na důvody, proč by technologie CCS měla nebo neměla být implementována a argumenty, které jim přišly během konzultací nejrelevantnější.

Prezentace probíhaly v angličtině, na jejich přípravě se podíleli všichni členové týmu. Po jednotlivých prezentacích vždy následovala živá diskuse mezi účastníky.