Nový blokový předmět Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects připravili odborníci z přírodovědecké fakulty a fakulty sociálních studií pro zájemce napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity. Cílem předmětu je představit možnosti technologie, která má potenciál zasáhnout do boje proti globálním změnám klimatu. 

Plyny, které vznikají především spalování fosilních paliv, zejména pak oxid uhličitý (CO2), způsobují takzvaný skleníkový efekt. Ten má za následek oteplování atmosféry a změny klimatu, které zpětně negativně ovlivňují kvalitu života na Zemi. „Jednou z možností, jak zmírnit dopady emisí CO2, je technologie nazývaná Carbon Capture & Storage, tedy zachycování a ukládání tohoto plynu. V několika zemích světa již několik let fungují projekty, které oddělují oxid uhličitý ze spalin v průmyslových provozech a vracejí ho zpět pod zem,“ uvedla Šárka Benedová z přírodovědecké fakulty.

Nový předmět vznikl díky projektu na sdílení znalostí a zkušeností se zachycováním a ukládáním CO2, který je financován z Norských fondů. „Chceme přispět k tomu, abychom odborníkům, studentům i laické veřejnosti předložili všechny dostupné informace o této technologii a zkušenost, které s ní mají například v Norsku či Spojených státech amerických,“ dodala Benedová.

Blokový předmět je naplánovaný na tři semestry, počínaje aktuálním jarním semestrem 2015. „První dvoudenní blok přednášek se bude konat 16. a 17. dubna a přednášet na něm budou mimo jiné také zástupci norské univerzity v Trondheimu, kde se problematikou ukládání CO2 zabývají.

Všichni zájemci o předmět se mohou hlásit přes Informační Systém, přes takzvané balíky témat. Předmět najdou pod kódem MEB426. Zapsat si jej mohou studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů. „Jde nám o to, seznámit co nejvíce zájemců s problematikou globálních změn klimatu jako celku a jedním z možných řešení tohoto problému. Věříme, že takto podnítíme širší společenskou diskusi, ze které budeme moci těžit i v budoucnu,“ dodal Martin Jirušek z fakulty sociálních studií. 

Součástí projektu budou kromě nového předmětu také dvě výstavy. První bude od 16. dubna k vidění na brněnské hvězdárně, na podzim pak začne velká interaktivní výstava v brněnské science centru VIDA! 

Součástí projektu jsou také celorepublikové aktivity zahrnující předávání informací zástupcům státní správy i široké veřejnosti. Registrace do blokového předmětu končí ve čtvrtek 9. dubna. 

Přihlásit se můžete zde.