Ústav geologických věd
Katedra financí
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Masarykovy univerzity
vyhlašují multioborovou soutěž


Druhé kolo soutěže Bohatství Země nazvané "Energie, ekologie a moderní společnost" je zaměřeno na téma zachycování a ukládání oxidu uhličitého.


Soutěž je určena studentům středních škol. Ti si díky ní mohou vyzkoušet, jak funguje metoda ukládání CO2 do horninového prostředí, jejímž účelem je snižování emisí tohoto plynu v ovzduší. Úkolem soutěžních týmů bude komplexní zhodnocení výhod a rizik možných řešení ukládání CO2, a to z pohledu technologie, ekonomické výhodnosti a dopadů na společnost.

V průběhu soutěže Vás seznámíme s koloběhem uhlíku v přírodě, s tím, jak člověk přispívá ke zvyšování emisí CO2, jakým způsobem ovlivňují skleníkové plyny klima Země, a jak probíhal vývoj klimatu v její historii. Seznámíte se se souvislostmi mezi využitím technologie zachycování a ukládáníCO2 a prodejem emisních povolenek i společenských aspektů, které ovlivňují zavádění této technologie. Podíváte se do veřejnosti nepřístupných jeskyní, kde CO2 hraje významnou roli při formování karbonátových hornin – vápenců a dolomitů, a na podzemní plynové zásobníky na jižní Moravě.

V rámci soutěže se naučíte zacházet s profesionálními geologickými modelovacími programy a finančním nástrojem BLOOMBERG, který vám umožní přístup k realitěsvětové energetické burzy. Své výsledky budete moci konzultovat s experty Masarykovy univerzity.


Tým, který nejlépe obhájí svůj projekt před odbornou komisí, získá 5 tabletů v celkové hodnotě 30 000 Kč.


Harmonogram soutěže

1. - 30. září – zasílání přihlášek

2. října – úvodní workshop, představení soutěže a zveřejnění zadání

12. - 13. října ‒ dvoudenní workshop, odborné přednášky, diskuze, exkurze listopad ‒ exkurze na podzemní plynový zásobník

30. listopadu ‒ odevzdání rešeršní části projektu

únor 2016 ‒ odevzdání projektů

březen 2016 ‒ třídenní workshop, obhajoba projektů před odbornou komisí


Jak se přihlásit?

Stačí sestavit pětičlenný tým a Vaše jména s názvem školy zaslat nejpozději do 30. září na e-mail: zachovalova@sci.muni.cz

Kapacita soutěžních týmů je omezena.

O pořadí rozhodne datum přihlášení!