Z úvodního workshopu:

Zadání soutěže

Úvod a organizační pokyny

Prezentace - Geologie

                     - Lokální akceptace 

                     - Ekonomie


Workshop Češkovice

Prezentace - Problematika časové hodnoty peněz

                     - CCS: postoj místních komunit

                     - Skleníkový efekt, atmosféra, klima a uhlíkový cyklus

             - Podzemní ukládání CO2 - možnosti, geologické struktury, technologie

                     - Využití softwarového modelování pro úložište CO2