Název výstavy

Záchyt a ukládání CO2 cesta k omezení emisí v ovzduší

Místo konání

Brněnská hvězdárna a planetárium

Datum konání

16. – 27. dubna 2015

Slavnostní vernisáž se koná

16. dubna v 15 hodin, sál digitária

Tato výstava představí zájemcům nejen principy samotné technologie, ale seznámí díváky také s koloběhem uhlíku v přírodě, s tím, jak přispívá člověk ke zvyšování emicí CO2, jakým způsobem ovlivňují skleníkové plyny klima Země a jak probíhal vývoj klimatu naší planety v její historii. Zajemci na informačních panelech najdou podrobnosti o principu, výhodách i rizicích technologie CCS a stručně se seznámí také se společenskými aspekty, které ovlivňují otázku zavádění této technologie.