Putovní výstava.pdf
CO2 a jeho role v globálním cyklu uhlíku.pdf
Díky čemu se mění klima.pdf
Globální změny klimatu v historii Země.pdf
Co je technologie CSS?.pdf
Typy geologických úložišť I.pdf
Typy geologických úložišť II.pdf
Vtláčení CO2 do geologických struktur.pdf
Geologické procesy.pdf
Nebezpečí úniku CO2 z úložiště, přírodní výrony CO2.pdf
Rizika s ukládáním CO2.pdf
Monitoring úložiště CO2.pdf
Alternativní metody snižování CO2 v atmosféře.pdf
Reakce místní komunity a lokální opozice.pdf
Podpora CCS v rámci Evropské unie.pdf
TZ k výstavě Záchyt a ukládání CO2.pdf
TZ k zahájení projektu.pdf